Cirkulerat från #SIR18

 

Sofie Lindblom klättrade på innovationsstegen och Mattias Goldmann tog oss från hype till handling. Tomas Björkman delade super skills och Shahrzad Kiavash likaså.

I startupsoffan satt bland andra affärsängeln Jane Walerud med Ekkono, Aluwave och Heliospectra. I rummet intill pågick 176 möten mellan stora och små tillsammans med Stina och gänget på Ignite Sweden.

Silicon Valley var på besök och så även en politikerpanel med samtliga riksdagspartier.

Och apropå paneler delades scenen av innovationsmiljöer, myndigheter, näringsliv, akademi, politiker och andra ekosystemare under teman om samhällets omställning, cirkulära affärsmodeller och hållbara jobb. Cirkulerade panelisterna gjorde Therese Sjölundh och Thomas Frostberg, som årets moderatorer.

Swedish Incubators & Science Parks förra VD Magnus Lundin tackades av och nya styrelseordförande Lena Miranda välkomnades i sin nya roll.

Morgondagens samhällsbyggare 2018 prisades.

Ministrarna fick ett innovationsmanifest och en inbjudan tillbaka till Sveriges Innovationsriksdag, som arrangeras i Blekinge 8-9 maj 2019.

Drygt 500 personer besökte Textile Fashion Center under dagarna och Textilhögskolan fick ett uppdrag​ om 40 miljoner kronor i syfte att driva på hållbar svensk textil.

Tänkvärt

”Hur många olika världar har du levt i?” Keynote Tomas Björkman

"Super skills for the 21st century: Öppenhet, Meningsskapande, Perspektivsökande, Självledarskap, Medkänsla"


”20% av jobben kommer inte försvinna inom 20 år, men 100% av jobben kommer förändras” Närings- och innovationsminister Mikael Damberg


”Livslångt lärande måste upp på agendan för att vi ska klara konkurrenskraften” Pia Sandvik, RISE


”Det finns ingen viktigare resurs än medarbetaren” Keynote Mattias Goldmann


”Business as usual is not an option” Keynote Sofie Lindblom


”Vi bör se Cirkulär ekonomi mindre som en hållbarhetsfråga och mer som en näringslivsfråga" Miljöminister Karolina Skog


"Vi står bredvid varandra, Sveriges inkubatorer och science parks och Energimyndigheten" Erik Asph Hennerdal, Energimyndigheten


"Kanske viktigast från innovationsmanifestet. Att vi ständigt måste titta internationellt, vad andra gör bra” Riksdagspartiernas innovationsdebatt


“Vi får inte glömma att Sverige är ’the land of opportunity’”, Anette Nordvall, Nordic Innovation House


“I am my own super hero”, Shahrzad Kiavash

 

Om Sverige ska bli världens mest effektiva ekosystem för innovation så behöver vi anta nya former. Tack för i år! #SIR18, 10-11 april i Borås.