Erik Asph Hennerdal om A Challenge from Sweden


”Vi lyssnar på Sveriges behov och försöker sedan, genom internationella innovationstävlingar, hitta lösningar att testa och implementera tillsammans med ett växande nätverk” säger Erik Asph Hennerdal, om Energimyndighetens nya plattform för behovsdriven innovation.

Städer får hjälp att lösa sina problem

– Det är ett av våra mest spännande verktyg för att snabba på omställningen till ett hållbart energisystem och en fossilfri transportsektor, säger Erik Asph Hennerdahl som är projektledare för plattformen.

Erik berättar att A Challenge from Sweden, som plattformen heter, inte bara utgör en metod för att driva på innovation utan även ett internationellt nätverk av drivna och proaktiva aktörer. De kallas behovsägare och söker nya lösningar i form av teknik, affärsmodeller och tjänster.

– Behovsägare är med för att de själva vill driva på och bli en del av omställningen. Och för att de ser det som nödvändigt för affären och att behålla konkurrensfördelar på marknaden.

I nätverket, eller the Community som Erik säger, ingår städer och kommuner, fastighetsägare, lokaltrafikoperatörer och arbetsgivare från både stora och små företag.

– Värdet för engagerade aktörer är att få dela sina behoven i omställningen till hållbart. Många är nyfikna och intresserade av att titta på nya tjänster för att få sina problem lösta.

Vad innebär cirkulär ekonomi och ”the Ubers for X” här?

– Cirkulär ekonomi kan vara så många saker tänker jag. Vi har nog bara precis påbörjat resan inom det området.

Erik lyfter IKEA som exempel, som nyligen presenterade en målsättning att ställa om sin affärsmodell till en mer cirkulärekonomisk:

– Att vi ska kunna köpa mer reservdelar, förnya och förbättra redan befintliga IKEA-möbler. Det känns superspännande. Inom transportsektorn har vi också sett några begynnande lösningar med bilpooler och cykellösningar, men även här så tror jag att vi bara sett början. 

Hur energi och transport hänger ihop

Affärsmodellen kommer stå i centrum medan produkter bara blir ett sätt att leverera på tjänsten, menar Erik.

– Ta som exempel, för att kunna leverera en hållbar mobilitetslösning kommer det krävas eldrivna fordon, vilket i sin tur kräver en hel infrastruktur för laddstolpar. Helt plötsligt så har stadens arbete med energi och transport vävts samman.

För fastighetsägare kan det innebära möjligheten att både minska ned på antalet parkeringsplatser, bygga fler bostäder och samtidigt erbjuda slutkunder och användare en smartare resväg. Något som i sin tur kan driva trafik till kommersiell verksamhet i botten på fastigheten.
 

Samverkan med science parks

– Jag tänker också att vi kan hitta det cirkulära i så många områden som vi tenderar till att missa. Inom A Challenge from Sweden har vi en uttalad tanke och målsättning att återanvända nätverket och kontakterna som vi bygger upp, förklarar Erik.

Han har länge jobbat med startups och scaleups, senast som VD för Create Business Incubator i Västerås.

 – Jag har ett väldigt gott öga till vad ett starkt och resilient innovationssystem kan åstadkomma. Inom A Challenge from Sweden försöker vi alltid att ha ett öppet sinne, ställa öppna frågor och inte förutsätta att vi vet bäst. Det gör att de nya lösningar som innovationstävlingarna hjälper oss att identifiera, ofta kommer från helt oväntade håll. Kanske är den som löser ett kemiproblem exempelvis aktiehandlaren snarare än kemisten själv.

Det handlar alltså inte om att hitta enkla svar, utan om att ställa rätt frågor.

– Ur det perspektivet är inkubatorer och science parks absolut avgörande för att stötta entreprenörer och nya lösningar att gå från idé till en produkt som når marknaden. Inom A Challenge from Sweden har vi strategiskt valt att samarbeta med just science parks. De sitter på unika lokala nätverk, har stor förståelse för innovationsprocesser och är vana att hantera komplexa utmaningar.

Vad vill du cirkulera? 

Speeding up for change! En eftermiddag i slutet på maj som riktar sig till investerare, städer och andra firesouls i samband med Mission Innovation 3 och Nordic Clean Energy Week.

 

Om Sverige ska bli världens mest effektiva ekosystem för innovation så behöver vi anta nya former. Varmt välkomna till #SIR18, 10-11 april i Borås.