Från intraprenör till entreprenör: Keynote Sofie Lindblom

 

Tidigare innovationschef på Spotify och listad Mäktigaste Digitalist 2016 av Veckans Affärer. Idag VD för ideation360, styrelsemedlem i Business Sweden och Bonnierbolaget Mediafy. Alltid fascinerad av kombinationen logik och kreativitet. Sofie Lindblom bygger såväl bolag som ekosystem och applicerar en DYI (Do It Yourself)-attityd på årets innovationsriksdag.


– Det var som att en helt ny värld öppnade upp sig. Äntligen fick jag kombinera alla olika discipliner och perspektiv i modeller och system för att försöka lista ut framtiden. Det absolut bästa med att jobba med innovation är att man ofta knyter nära band med de allra mest drivna, smarta, galna och modiga individerna i världen.

Bygga innovationsmuskler

– Man kan säga att ideation360 är organisationers PT. Vi tillhandahåller verktyg, rutiner och best practice för att stödja de i att nå sina innovationsmål. Alla organisationer kan vara innovativa med rätt ledarskap, kultur, process, förmågor och kompetens på plats, berättar Sofie.

Ideation360 tillhör koncernen Innovation360 Group och applicerar ett holistiskt perspektiv på innovation - från insikt och strategi, genom design av organisation, till genomförande.

– Vi skiljer oss från många andra i att vi tar en DIY (Do It Yourself) approach. Organisationerna måste själva bygga upp muskler att innovera, det är den enda långsiktiga lösningen i en värld som konstant förändras med en snabb hastighet.

Pratas det mycket om cirkulär ekonomi?

– Det beror helt på vilken bransch det är frågan om och vilka utmaningar den specifika organisationen står inför. Generellt pratas det just nu mycket om Artificiell Intelligens, Blockchain, Hållbarhet och så kallade “plattformsbolag” som Apple, AirBnB, Uber och Alibaba, förklarar Sofie.

Hon menar att utmaningen är att vi ofta är väldigt bra på att prata om innovation och trender, men mindre bra på att faktiskt göra något för att ta tillvara på möjligheterna.

– På Innovation360 vill vi hjälpa bolag att brygga vad de vet i teorin med hur de ska göra det i praktiken genom strukturerade processer, metoder och verktyg för innovation.

Vilka typer av utmaningar möter ni?

– Området innovation management, eller innovationsstyrning, är relativt brett och splittrat. Det är många buzzwords som flyger omkring, många artiklar och böcker utan vetenskaplig grund samt olika budskap beroende på vem man frågar. Vi försöker skapa medvetenhet och utbilda organisationer i vad det faktiskt betyder att jobba strukturerat med innovation. Förhoppningsvis bringar ISO-standarden för Innovation Management som kommer ut snart lite ordning.

Omvärlden växer exponentiellt

En utmaning som alla organisationer står inför nu är att förändringshastigheten är så hög att det är svårt att hinna med, menar Sofie.

– Världen har aldrig någonsin förändrats så här snabbt tidigare, men den kommer förmodligen aldrig att förändras såhär långsamt igen. Konstant förändring är det nya normaltillståndet, du blir aldrig “klar” med innovation.

Den insikten kan mötas med optimism eller pessimism - eller i form av skräckblandad förtjusning, säger Sofie.

– Organisationer är sällan designade för snabba förändringar: processerna är långa, dokumenten många och beslutsstrukturen otydlig. Den största utmaningen ligger i att bygga om ett tungt skepp till en snabb speedboat utan att sluta röra sig framåt, fortsätter hon.

Så finns det ofta också ”en besättning på det tunga skeppet som inte alls har någon lust att åka speedboat”:

– Hur snabbt man kan ställa om sin besättning till att uppmuntra livslångt lärande och konstant förändring avgör vem som vinner, vem som klarar sig och vem som drunknar.

Från samtal till handlingsplan

Givetvis finns det skillnader i de utmaningarna som offentlig sektor respektive näringslivet möter. Andra är gränsöverskridande och synonymt för båda är vikten av att kunna samarbeta, förklarar Sofie.

– Vi är bra på att skapa arenor och förutsättningar för samtal men inte lika bra på att skapa handlingsplaner för konkret förändring. Vi behöver identifiera de utmaningar som är större än någon individuell spelare kan lösa själv och så behöver vi bygga gemensamma plattformar. Dags att släppa ner garden vare sig du är myndighet, företag eller medlemsorganisation.

Är innovation ”lösningen på våra samhällsutmaningar”?

– Det beror på hur man definierar termen “innovation”. Vilket jag inte tänker ge mig på då det betyder olika saker för individer, organisationer och sammanhang. På Innovation360 är vi övertygade om att innovation kommer bidra till att möta FNs globala hållbarhetsmål för 2030. Med det sagt behöver vi som individer och organisationer också ta vårt ansvar i sökandet efter och utvecklingen av innovation. Vi står inför stora frågor som vi behöver ta ställning till när det kommer till exempel artificiell intelligens, klimat och säkerhet.

Genom en strukturerad innovationsprocess kan vi utforska svaren på dessa frågor i rätt tid, inte för tidigt och inte för sent, menar Sofie.

– Startups och scaleups hjälper till att driva på utvecklingen i sina respektive kategorier och i vissa fall skapar de nya kategorier, fyller behov vi inte visste att vi hade och skapar beteenden vi aldrig tidigare sett. Detta är dock ingenting nytt. Clayton Christensen skrev om precis det här i Innovator’s Dilemma redan på 90-talet. Skillnaden är att det går mycket fortare nu och att vi ser en exponentiell teknikutveckling som driver på många andra makrofaktorer som till exempel globalisering, digitalisering och demokratisering av kunskap.

Sofie menar att det viktiga blir att skapa förutsättningar för ansvarsfull innovation på organisatorisk, regional, nationell och global nivå.

– Vi är på god väg men har en del kvar att göra, kanske främst när det kommer till oss själva och hur vi reagerar på och hanterar förändring. 

90% framtid

– Jag vill cirkulera sense of urgency till alla svenska bolag och organisationer. Vi må vinna innovationsmätningar på global nivå, vilket är toppen, men det säger egentligen inte så mycket om hur innovationsklimatet ser ut inne i svenska företag.

I fjol var Sofie och Innovation360 i Almedalen och pratade om precis det.

– Vi kan inte förlita oss på att en handfull svenska unicorns och storföretag ska ta oss in i framtiden. Vi behöver skifta styrelsemötena till att vara 90% tillbakablick och finansiell rapportering och 10% framtid och strategi till det omvända. Det är helt fantastiskt att få leva i denna tid fylld av förändring och möjligheter. Vår tid är nu, ta ansvar men våga också släppa sargen. Det är viktigt för din organisation och det är viktigt för Sverige.

Om Sverige ska bli världens mest effektiva ekosystem för innovation så behöver vi anta nya former. Varmt välkomna till #SIR18, 10-11 april i Borås.