Hur jobbar en science park med cirkulär ekonomi?

 

Science Park Borås specialiserar sig inom tre områden: Textil, Handel & Logistik och Samhällsutveckling. Som en av Sveriges yngsta science parks, men desto snabbare växande, bedrivs här ett flertal satsningar med cirkulär ekonomi som den gemensamma nämnaren, berättar Erik Bresky, VD på Science Park Borås:

– Det genomsyrar allt vi gör.


Cirkulär ekonomi är ett modeord i dubbel bemärkelse. Vad gör Science Park Borås?

– Vårt senaste och största projekt handlar om att bygga upp ett så kallat DO-tank Center för textil, mode, handel, inredning och möbler, där vi skapar möjligheter för företag att testa och utveckla idéer inom cirkulär ekonomi. Centret ska ha sitt nav i form av en fysisk plats i Textile Fashion Center, något som nu håller på att förverkligas, berättar Erik.

Här ska innovatörer, entreprenörer, forskare och företag få möjlighet att testa idéer medan resultat och resurser från forskning, akademi och institut tillgängliggörs. Plattformens funktion ska vara att övervinna de eventuella hinder som uppstår mellan innovativa idéer, projekt och affärsförverkligande, förklarar Erik. 

– Små och medelstora företag ska kunna ta del av så kallad good practice och kunskap från befintliga FoU-projekt. Företagen erbjuds förutom affärsutveckling, miljöer för test, demo och prototypande. Den röda tråden är att gå från det linjära till det cirkulära.

Lättare sagt än gjort?

– Den största utmaningen är såklart att få alla att samverka, som alltid. Men lyckas vi bara hålla oss till samma vision om att vi gör det för att vi på sikt ska kunna leva i harmoni med jordens resurser så bör vi överkomma det hindret.


Cirkulär ekonomi som en drivkraft för affärer 


– Vi vet idag att allt vi producerar sliter på jordens resurser. Vi har länge pratat om hållbarhet och det finns många aspekter kopplat till hur vi förhåller oss till hållbarhet, inte minst ekologiska och sociala, men för att fler ska vilja vara med och bidra till en mer banbrytande utveckling måste vi hitta fler ekonomiska fördelar för företag att jobba cirkulärt, säger Erik.

Han menar att vi istället ska se cirkulär ekonomi som en drivkraft för affärer:

– Om vi skapar affärsmöjligheter på ett klimatsmart sätt kommer vi alla att vara vinnare i slutändan. Vi blir alla vinnare med fler affärer, fler företag, bättre livskvalitet och ett jordklot som håller för nästa generation.

Vad vill du cirkulera?

– Borås har utvecklats från en traditionell industristad med textilproduktion som huvudsaklig näring till en modern utvecklingsnod där den samlade kunskapen från textilbranschen förädlats av kunskapsintensiva företag till nya innovationer och affärsmodeller. Som den samlande noden för utveckling av resurseffektiva produkter och tjänster vill jag cirkulera Klimat 2030 - Västra Götaland ställer om.

Om Sverige ska bli världens mest effektiva ekosystem för innovation så behöver vi anta nya former. Varmt välkomna till #SIR18, 10-11 april i Borås.