”Innovate or die” gäller för alla: Keynote Mattias Goldmann


Mattias Goldmann är utsedd Mäktigast i Hållbarhetssverige 2016 och är VD för den gröna, liberala tankesmedjan Fores. Med 100+ framträdanden per år är han "around-the-clock for a better climate and a more open society."


– Med dieselgate, Trump, Hummer, Henry Ford, Spotify och många andra exempel hoppas jag att vi kan enas om att ”Innovate or die” inte bara gäller på företagsnivå utan numera för hela jordklotet, säger Mattias Goldmann inför sin keynote under Sveriges Innovationsriksdag 2018 om Cirkulär ekonomi.

Men han vill också visa på motsatsen:

– Vi klarar klimatet och de andra hållbarhetsutmaningarna om vi är tillräckligt innovativa. Varje SIR18-deltagare kan göra skillnad. Det ska vara enkelt, kul och lönsamt att vara föregångare på hållbarhetsområdet. 

Hur ställer vi om? 

– Klimatutmaningen håller mig vaken om nätterna. Ska vi klara den måste vi tänka nytt och innovativt. Det gäller ännu mer när vi inser att en rad andra utmaningar, som fattigdomsbekämpning, leder till ökad klimatpåverkan om vi inte hanterar den rätt. Den typen av målkonflikter kan bara lösas med innovation, och det mest nytänkande sker ofta hos de mest nystartade.

Han berättar att Fores på sistone särskilt tryckt på för att få till den klimatlag som trädde i kraft 1 januari, och som verkligen slår fast att Sverige ska vara absolut ledande i klimatomställningen: 

– Nu står sju partier bakom lagen och vi bistår dem gärna i att utveckla hur målen ska nås. Det handlar om en fossiloberoende fordonsflotta 2030 och nettonoll i klimatpåverkan 2045. Omställningen till en cirkulär ekonomi är en viktig del av detta. 

Då har vi 12 år på oss till att börja med. Vad gör vi nu?

– En viktig del är att lämna hypen bakom oss för att fokusera på vad som är viktigt. Vissa ämnen är klimatmässigt väldigt viktiga att cirkulera - som aluminium - medan andra faktiskt ska ut ur kretsloppet, som en rad kemikalier och tungmetaller. En annan del är att hitta affärsmodeller och betalningsvilja för att inte köpa och sälja nytt i så snabb takt som möjligt, utan återanvända och bruka längre, säger Mattias Goldmann.

Vad vill du cirkulera?

– Tack för tillfället. Jag vill sprida att vi på Fores hjälper ett par aktörer som vill medfinansiera kommersialiseringen av innovationer som bidrar till minskad klimatpåverkan. Jag är lätt att hitta och ser fram emot spännande tips!

Om Sverige ska bli världens mest effektiva ekosystem för innovation så behöver vi anta nya former. Varmt välkomna till #SIR18, 10-11 april i Borås.