Kolla: Ministrarna om #hållbarajobb


Miljöminister Karolina Skog samt Närings- och innovationsminister Mikael Damberg deltog under Sveriges Innovationsriksdag 2018 om Cirkulär ekonomi.

Här pratar Swedish Incubators & Science Parks med de båda ministrarna om ekosystem, innovationsmanifest och om hållbara jobb.

 
Om Sverige ska bli världens mest effektiva ekosystem för innovation så behöver vi anta nya former. Tack för i år! #SIR18, 10-11 april i Borås.