Mats Agervi om samarbetsmodellen för storbolag


Hur klarar 24 globala bolag att cirkulera erfarenheter, best practice, affärsmodeller och ny teknik mellan varandra? Combient vet.

”By Industry For Industry”

Med ett ledande industriellt nätverk av totalt 24 globala bolag, däribland Electrolux, SEB, Ericsson och Saab, är Combient nu inne på sitt fjärde verksamhetsår.

– Vi har etablerat en federerad samarbetsmodell inom gruppen. I en alltmer snabbrörlig och digitaliserad värld kommer företagens framgång att bero på deras förmåga att utnyttja möjligheterna som digitalisering och ny teknologi erbjuder, parallellt med ett kontinuerligt förändringsarbete, säger Mats Agervi, VD för Combient. 

Han menar att digitalisering är mer relevant än någonsin för industrin.

– Diskussionen har mognat och vi har i mångt och mycket börjat lämna hypen bakom oss. Fokus ligger nu på transformationens utmaningar, konkreta lösningar och resultat som skapar värde i affären. 

Mats Agervi berättar att det senaste året varit mycket intressant och utvecklande på flera plan. Combient har öppnat kontor i Göteborg samt startat Combient Oy med kontor i Helsingfors. Och genom en ökad digital mognad, liksom ett ömsesidigt förtroende inom gruppen, är Combient nu är på väg att ta sin samarbetsmodell till nästa nivå.

– Vi får allt fler förslag från våra företag om nya samarbetsområden. Den stora kraften som ligger i ett nära samarbete, kunskapsutbyte och gemensamma projekt hjälper till att stärka konkurrenskraften i svensk och finsk industri. 

Snabbare med startups

Samtidigt skapas intressanta möjligheter för startups och unga talanger att komma i kontakt med industrin, förklarar Mats Agervi.

– Tillsammans ökar vi hastigheten, minimerar riskerna och driver på innovation. Digitalisering är en fråga om överlevnad och genom Combient finns verktygen för att få det att hända. Med denna federerade samarbetsplattform som möjliggör innovationen mellan industri och startups har vi skapat ett helt nytt cirkulärt ekosystem. 

För ganska precis ett år sedan pratade vi med Combient om digital masters och den kraftfulla kombinationen mellan teknik och ledarskap. Som storbolag handlar utmaningarna ofta om förmågan agera snabbt och att satsa på rätt innovation. Att driva förändring kan ta tid, menar Mats Agervi.

– Man ställs inför väldigt liknande hot och möjligheter som möjliggörs genom digitalisering, men ett enskilt företag kan inte fokusera på för många områden samtidigt. Det är där som vårt samarbete kommer till sin rätt. Vi lär av varandra, sprider risker och blir mer effektiva tillsammans. 

Ett av flera strategiska partnerskap som Combient har etablerat är med Swedish Incubators & Science Parks. 

– SISP är viktig partner i arbetet med att utveckla kontakter och utbyte med innovativa bolag. Våra strategiska samarbeten syftar till att föra startups och innovatörer närmare Combients industrinätverk och att identifiera konkreta samarbeten. Det inkluderar givetvis Sveriges Innovationsriksdag och andra plattformar som exempelvis Slush, SmallTalks en rad matchmaking-event, säger Mats Agervi. 

Combient Foundry 

Combient har även lanserat Combient Foundry - ett initiativ för att knyta startups närmare industrin och möta behoven med nya, innovativa lösningar.

– Tillsammans med KONE och Stora Enso genomförs en första pilot av ett nytt Client Venture program. Det har mottagits mycket väl av både startups och de två deltagande bolagen. Combient Foundry är ett effektivt sätt att knyta startups till våra globala industriföretag, förklarar Mats Agervi och fortsätter: 

– Vi har ett riktigt spännande 2018 att se fram emot. Tillsammans har vi chansen att skapa något unikt som hjälper våra globala industriföretag att bibehålla och stärka sin ledande position. I en alltmer digitaliserad värld.

Om Sverige ska bli världens mest effektiva ekosystem för innovation så behöver vi anta nya former. Varmt välkomna till #SIR18, 10-11 april i Borås.