I tider av snabb innovation, vad är en hållbar affärsmodell?


2016 handlande om Internationalisering och attraktionskraft. ”Ett effektivt investeringsfrämjande är en viktig del av ett framgångsrikt exportfrämjande” sa Magnus Lundin, VD för Swedish Incubators & Science Parks. ”Från input till impact” sa Mikael Damberg, Sveriges Närings- och innovationsminister.


2017 handlade om Digital transformation och öppen innovation: ”Uppkopplade produkter genererar stora datamängder och nya analysmöjligheter. Här är hela fordonsindustrin talande” sa Magnus Lundin då. ”Sverige kan inte vara billigast, måste bli bäst” sa statsminister Stefan Löfven.

2018 handlar om Cirkulär ekonomi. Sveriges inkubatorer och science parks är experter på innovation - nu bjuder vi in till samtal om hur den expertisen kan nyttjas för samhällets omställning, inleder Magnus: 

– Föregående teman för Sveriges Innovationsriksdag har legat helt rätt i tiden. Internationaliseringsfrågor har fått allt större fokus, både i nationell policy och konkret genom svenska inkubatorer och science parks som jobbar med affärsutveckling av exportorienterade bolag. Minst lika viktigt är att de driver attraktiva miljöer som utgör en viktig del i Sveriges erbjudande till utländska investerare och talanger.

Hur väljs temat?

– Teman väljs utifrån aktuella samhällsdebatter och vad som händer hos innovationsmiljöerna. Redan 2016, när vi pratade om internationalisering och attraktionskraft, var frågan central om hur Sverige kan möta samhällsutmaningar. Inför 2018 känns det därför helt naturligt att adressera cirkulär ekonomi, säger Magnus.

Nya behov i en cirkulär ekonomi

– Vår vision är att Sverige ska ha världens mest effektiva ekosystem för innovation. Kopplat till det handlar innovationsriksdagen om att sätta dess nyckelaktörer och centrala funktioner i ett sammanhang. Med 2018 års tema frågar vi oss bland annat: Hur kan science parks och inkubatorer bäst nyttjas för att möta klimatutmaningarna? Hur uppnår vi ett socialt hållbart och inkluderande innovationsstödsystem? Och i tider av snabba innovationsprocesser, vad är en hållbar affärsmodell? 

#SIR18 arrangeras i Borås. Vad innebär det?

– Hållbara transporter, smarta material… Att vi är i Västsverige känns så rätt. Regionen är ett föredöme för hur innovationssystemet kan kraftsamla och jobba långsiktigt utifrån science parks och inkubatorer som samverkansplattformar. Västkusten genomgår en stark omvandling, inte minst i takt med fordonsindustrin och de nya behov av effektivare energianvändning och nya delningsmodeller som uppstår, förklarar Magnus och fortsätter:

– Detta är direkt kopplat till årets tema, Cirkulär ekonomi. Därtill är Borås framstående inom morgondagens smarta textilier, en kunskap som även kan appliceras på andra branscher. Det är något att se fram emot under 2018 års program. 

För den som inte varit med tidigare år, varför komma? 

– Jag brukar ju tjata om tre huvudsakliga värden av att delta: Inspiration, kunskap och nätverk. Konferensen har utvecklats till att bli en viktig nationell mötesplats för innovationsbaserad näringslivsutveckling, förklarar Magnus. 

Han beskriver programdesignen, som ännu är under uppbyggnad, och hur innehållet riktar sig till olika typer av deltagare.

– Intressenter får bland annat ta del av trenderna i innovation management medan affärsutvecklare och medarbetare får erfarenhetsutbyte och träffa branschkollegor. Oavsett vem du är kommer du för att koppla upp dig och få en aktuell bild av innovationssverige.

Vinnare och återvinnare

Nytt sedan förra året är konferensens exklusiva sidprogram tack vare den nationella piloten Ignite Sweden, där storbolag och startups matchas ihop för att skapa nya affärer och samarbeten. Storbolagens efterfrågan av små, snabbfotade företag och nya, innovativa lösningar är en fortsatt stark marknadstrend, menar Magnus. 

– Konceptet testades under 2017 och blev väldigt framgångsrikt. 2018 skalar vi upp och med innovationsriksdagen som plattform innebär detta många konkreta affärsmöjligheter framåt. Därför välkomnar vi särskilt storbolagen att delta den 10-11 april i Borås. Tematiken är under utveckling, men jag kan redan nu avslöja att vi designar eventet utifrån tre viktiga vertikaler: Automotive, AI och Fashion technology. 

Förutom storbolagen, vilka vill du se på plats? 

– Först och främst medlemmarna i Swedish Incubators & Science Parks. Jag hoppas träffa personer som jobbar med och i inkubatorer, science parks och forskningsinstitut. Intressenter, styrelseledamöter, ägare, regionala tillväxtansvariga och representanter från lärosätena, säger Magnus.

– Det största värdet är egentligen mötesplatsen. Jag ser fram emot att ledare från näringsliv, akademi och politik får träffa varandra och kanske ännu mer, att de får träffa entreprenörer från bolagen i våra miljöer.

Apropå cirkulär ekonomi då - vad återvinns från tidigare år? 

– Vi försöker tänka långsiktigt i planeringen av konferensen och återanvända så mycket som möjligt: från digitala format och eventmaterial till tidigare års lärdomar, förklarar Magnus.

I kontrast till förra årets skarpa linjer och grafitgrå grund präglat av det digitala temat, är årets design lättare, luftigare och ljusare. #SIR18 innehåller smarta material, gatukonst och givetvis, bara cirkelformer.

– Digitaliseringsledare byts ut mot hållbarhetschefer, robotdans mot uppkopplad modevisning och fyrkanter mot cirklar. Men kvar är bland annat fokus på innovation, konkret affärsutveckling, matchmaking, nätverksmiddag, annonsering av årets vinnarentreprenörer och mycket mer, avrundar Magnus: 

– Men det kanske viktigaste vi återvinner är förtroendet som deltagarna har för det här eventet. De vet värdet, ”be there or be linear”

Om Sverige ska bli världens mest effektiva ekosystem för innovation så behöver vi anta nya former. Varmt välkomna till #SIR18, 10-11 april i Borås.