Innovation och samarbete i fokus när Karlskrona kommun satsar för framtiden

Carl-Martin Lanér

Karlskrona kommun arbetar för innovativa lösningar tillsammans med näringslivet, allt för att skapa förutsättningar för tillväxt och säkerställa en framtida kommunal service där färre ska ta hand om fler.

Kommundirektör Carl-Martin Lanér menar att det är genom innovation och samarbeten det skapas kvalitet och en framtid som håller.

–  Vi är väldigt stolta över att vara värdar för Sveriges Innovationsriksdag 2019. Vi är en stad med högteknologisk kompetens och en inarbetad innovationskultur, därför tycker vi att evenemanget passar in väldigt bra hos oss.

Inkubatorer och science parks behövs för utveckling, forskning och innovation
Karlskrona kommun är huvudfinansiär i Blue Science Park som arbetar med tre fokusområden: Digital, eHälsa och Marin teknik. Genom science parken skapas det samarbeten kring frågor som inte bara är viktiga för Karlskrona kommun som organisation och plats men även på ett nationellt samt internationellt plan. Karlskrona kommun är väldigt aktiva inom detta område tillsammans med andra myndigheter och det lokala kompetenskluster som finns inom ICT området samt Blekinge Tekniska Högskola.

Smarta samhällen  –  en av kommunens satsningsområden 
Smarta samhällen är ett av Karlskrona kommuns fyra strategiska satsningsområden inom digitalisering och är en förutsättning för tillväxt och för att vara en attraktiv kommun med hög service.

 –  Några gånger om året samlas vi i Smart City Forum, för att diskutera möjligheter med det smarta samhället. Just nu har vi fokus på att vara en del i Digital Cities Challenge som är en tävling/utbildningsprogram för städer i Europa där fokus ligger på att lära av varandra, säger Carl-Martin.

Karlskrona kommun arbetar dessutom strategiskt med innovationsupphandlingar för att skapa en smidigare process när nya projekt ska startas.

Välkommen till Karlskrona och Blekinge!

Carl-Martin Lanér, kommundirektör Karlskrona kommun.

Fler inlägg