Immateriella tillgångar, ett värdefullt verktyg för alla företag

Emanuel Alvarez

Så fort du visar något intressant på marknaden så kommer du att bli närmad av de som vill samverka eller kopiera. Utarbeta en plan för hur du ska hantera konkurrensen. En ensamrätt kan fungera som en kvalitetsstämpel och möjliggörare för att nå viktiga affärsmål. Charlott Galant Strategisk samordnare på Patent- och registreringsverket (PRV) berättar hur dina immateriella tillgångar kan skapa värde i ditt bolag.

Utvecklandet av det smarta samhället och fler digitala produkter innebär att de immateriella tillgångarna blir ett allt viktigare verktyg. Fler och mer komplexa komponenter, samarbeten och ägarstrukturer, i en och samma produkt eller tjänst, kräver avtal om ägande, handlingsutrymme och ansvar hos de olika parterna. Inte minst i stora innovationsprojekt. Vem har rätt att använda och sälja produkten och vem får utveckla innovationen vidare. Har man inte kommit överens innan finns det risk för låsningar. Men immaterialrätten är inte bara ett skydd utan även en möjliggörare enligt Charlott Galant på PRV.

– Oavsett om du vill lansera en ny produkt- eller tjänsteinnovation eller om du vill in på en ny marknad är det viktigt att ha en plan för hur du ska ta tillvara kraften i dina immateriella tillgångar, även om du är ett mindre företag, säger Charlott. Kraften i det immateriella värdet skapas när du använder det i strategier för att nå viktiga affärsmål, till exempel i varumärkesbyggandet.

Det viktigaste är att skaffa sig kunskap och en strategisk plan. Charlott tipsar hur du ska tänka och agera.

Tänk större och längre än de traditionella ensamrätterna
Patent, varumärkesskydd, mönsterskydd och upphovsrätt. Det finns flera sätt att skydda sig på men många företag har bråttom och tänker att det är klart när de skaffat en ensamrätt. Tänk längre och var kreativ. Vad vill ni uppnå? Vad har ni för mål gällande affärsmodell och samarbeten och varumärkesbyggande?

Omvärldsbevaka innan du lanserar
Finns det existerande ensamrätter och tillgångar inom ditt område? Att göra intrång i någon annans territorium kan innebära en onödig tidsmässig och ekonomisk förlust. Vi ser en tydlig trend med färre ansökningar om skydd i Sverige men en ökning på andra marknader. Planerar du att bli global är det viktigt att ha kunskap om de marknader du är intresserad av. Lär dig mer genom lokala ombud och experter och ta reda på det viktigaste först. Var beredd på att ändra din affärsstrategi från land till land.

Koppla dina immateriella tillgångar till dina affärsmål
Kundregister, tekniska lösningar, viktiga avtal och arbetsmetoder är alla tillgångar som kan användas till er fördel. Fundera igenom hur tillgångarna faller samman med er affärsmodell och hur de kan gynna era affärsmål. Är det affärsmodellen som är nytänkande är det kanske ingen idé att betala för ett produktpatent. Tänk på att olika strategiska val kan vara viktiga i olika länder.

Utarbeta en plan för synlighet, agerande och varumärkesbyggande
Många små och medelstora företag tar sig inte alltid tiden att lägga upp en plan för hur de ska bygga konkurrenskraft och varumärke samt agera mot de som vill snylta. Tänk igenom hur synliga ni vill att era strategier ska vara. Ska ni till exempel närma er eller avskärma er från utvalda partners på marknaden. Den som har en plan har alltid bättre förutsättningar.

Läs mer på www.prv.se eller vänd er direkt till oss på PRV om ni vill veta mer om hur ni kan utveckla ett starkt och strategiskt skydd för ert företag. 

Charlott Galant Strategisk samordnare PRV

Fler inlägg