Så påverkas människor, samhällen och globala marknader av teknikutvecklingen

Veronica Söderström

Framtidsanalytikern Claudia Olsson har unik kunskap om morgondagens teknik och hur den påverkar samhället. Det finns mycket som pekar på att framtiden kommer att präglas av globalisering, digitalisering och exponentiell teknikutveckling.

Claudia Olsson är VD för Exponential AB, strategisk rådgivare och utbildare inom teknikutveckling och har blivit utsedd till en av Europas 40 främsta ledare under 40 år av World Economic Forum. Under Sveriges Innovationsriksdag delar Claudia med sig av insikter om den tekniska utvecklingens inverkan på medborgare, samhälle och globala marknader samt hur de påverkar vårt framtida ledarskap, organisationer och lärande.

Brinova Arena Karlskrona, Onsdag 8 maj

Läs mer om Claudia och övriga talare här >>

 

Fler inlägg