Näringsminister Ibrahim Baylan till Sveriges Innovationsriksdag 2019

Näringsminister Ibrahim Baylan deltar i Swedish Incubators & Science Parks årskonferens Sveriges Innovationsriksdag den 8-9 maj i Karlskrona.

Swedish Incubators & Science Parks bjuder in aktörer från akademi, näringsliv och samhälle för att diskutera innovation och näringslivsutveckling under Sveriges Innovationsriksdag som i år har temat det Smarta Samhället.

Ibrahim Baylan kommer att tala om svensk innovations betydelse för Sverige. 

För en liten, öppen ekonomi som Sverige är innovationsförmågan helt central för konkurrenskraften – och därmed Sveriges ekonomi och välfärd, säger Ibrahim Baylan, näringsminister.

– Vi ser fram emot att diskutera inkubatorer och science parks avgörande betydelse för innovation och hur vi tillsammans stärker Sveriges konkurrenskraft, säger Kajsa Hedberg, vd Swedish Incubators & Science Parks.

Samuel Hennigsson, vd för NetPort Science Park som är en av årets lokala värdorganisationer ser fram mot att välkomna Ibrahim Baylan till Blekinge.

– I Blekinge finns goda exempel på hur science parks, inkubatorer och akademin samverkar med regional grund och nationell spets. Under Sveriges Innovationsriksdag vi vill visa på goda exempel och bidra med ett lokalt och regionalt perspektiv till diskussionen, säger Samuel Henningsson, vd NetPort Science Park.

Fler inlägg