Det smarta samhället, 7-9 maj 2019

STÄNGT

Förkonferens 7 maj, Karlshamn
Sveriges Innovationsriksdag 8–9 maj, Karlskrona

Hållbara samhällen bygger på medskapande och systemisk innovation. Sverige, och världen, befinner sig i...

Innovation och samarbete i fokus när Karlskrona kommun satsar för framtiden. Karlskrona kommun arbetar för innovativa lösningar...

Andreas Larsson, Blekinge Tekniska Högskola om samverkan med inkubatorer och science parks inför Sveriges innovationsriksdag 2019. Blekinge Tekniska Högskola (BTH) har en...

En design för smarta människor. Tillväxt sker där smarta människor vill...

Det är nu det händer. 1997 fick jag min första mobiltelefon,...

Näringsminister Ibrahim Baylan till Sveriges Innovationsriksdag 2019. Näringsminister Ibrahim Baylan deltar i Swedish...

Anmälan öppen och huvudtalare klara. Nu öppnar anmälan till Sveriges Innovationsriksdag...

Så påverkas människor, samhällen och globala marknader av teknikutvecklingen. Framtidsanalytikern Claudia Olsson har unik kunskap...

PROGRAM

14:00

NetPort Science Park, Karlshamn

Välkommen till förprogrammet (för SISP-medlemmar)

Registrering med kaffe och smörgås. Läs mer om förprogrammet här.

 

15:00

NetPort Science Park, Karlshamn

Rundtur i en växande park

Bland coworkingmiljöer och vr-upplevelser

16:00

NetPort Science Park, Karlshamn

Föreläsning med kända Blekingeprofiler

Louise Lindén, Cissi Dahl och Sofie Andersson samt Micke Gunnarsson pratar om socialt entreprenörskap, inkludering och hållbarhet. Läs mer om talarna.

 

17:00

NetPort Science Park, Karlshamn

Samtalssession

Fika och samtal mellan föreläsare och deltagare

17:30

NetPort Science Park, Karlshamn

Transfer till Eriksberg

Kort busstur till Nordens största safaripark

18:00

Eriksberg

Guidad viltsafari

Eriksberg är ett av norra Europas största vilthägn och Nordens största safaripark. Här vandrar vilda kronvilt, dovvilt, davidshjortar, vildsvin, visenter och mufflonfår fritt omkring tillsammans. Safarislingan går genom ett vackert och unikt naturområde i Blekinge arkipelag med lummiga ädellövskogar och ett fascinerande klipplandskap. Här finns även ett av världens största bestånd av den röda näckrosen. Eriksberg bjuder dessutom på ett rikt fågelliv på området och har du tur får du se havsörnen segla över havet. Läs mer om Eriksberg.

 

MIDDAG

19:00

Eriksberg

Viltbuffé i gott sällskap

Vi avnjuter en viltbuffé på restaurang Visenten som är utsedd till Blekinges bästa av White Guide. Här är inriktningen svensk, vällagad mat från grunden, med råvaror från gården och intilliggande gårdar. Läs mer om Eriksberg

 

22:00

Eriksberg

Sov gott!

Buss tar dig till ditt hotell i Karlskrona

Förprogram inför Sveriges Innovationsriksdag  

Förprogrammet den 8 maj innehåller årsstämma för medlemmar i Swedish Incubators and Science Parks (verksamhetsledare) samt två valbara förspår. Välj ditt spår i samband med biljettbokningen. 

08:00

Brinova Arena Karlskrona

Registrering

Registrering sker i entrén till Brinova Arena Karlskrona . Läs om Brinova Arena Karlskrona och programmets andra mötesplatser

 

09:00 – 11:40

För plats, se respektive spår

Valbara förspår

1. Årsstämma Swedish Incubators and Science Parks
(Exklusiv för medlemmar)
Lokal: Saltö, Scandic Karlskrona 

2. Verksamhetsnära hållbarhet
Lär mer från aktörer som arbetar med hållbarhet ur olika aspekter.
Lokal: Main hall, Brinova Arena Karlskrona

3. Nationell verktygslåda för att skapa världens bästa bolag  –
Grow Sweden AB
Hur paketerar vi våra erbjudanden lokalt, regionalt, nationellt och internationellt? Ett spår som samlar satsningar som ska få Sverige AB att växa.
Lokal: Breakout hall, Brinova Arena Karlskrona

10:00

Food Court, Brinova Arena Karlskrona

Fika

10:40

För plats, se respektive spår

Valbara förspår fortsätter

1. Årsstämma Swedish Incubators and Science Parks
(Exklusiv för medlemmar)
Lokal: Saltö, Scandic Karlskrona

2. Verksamhetsnära hållbarhet
Lär mer från aktörer som arbetar med hållbarhet ur olika aspekter.
Lokal: Main hall, Brinova Arena Karlskrona

3. Nationell verktygslåda för att skapa världens bästa bolag  –
Grow Sweden AB

Hur paketerar vi våra erbjudanden lokalt, regionalt, nationellt och internationellt? Ett spår som samlar satsningar som ska få Sverige AB att växa.
Lokal: Breakout hall, Brinova Arena Karlskrona

11:40 Lunch

13:00

Main hall, Brinova Arena Karlskrona

Öppning av Sveriges Innovationsriksdag 2019

13:20

Main hall, Brinova Arena Karlskrona

Invigningstal av Ibrahim Baylan, näringsminister 

13:40

Main hall, Brinova Arena Karlskrona

Hur skapar vi förutsättningar för innovation och det smarta samhället?

Medverkande paneldebatt:
Günther Mårder, VD Företagarna
Mats Viberg, Rektor Blekinge Tekniska Högskola
Louise Östlund, Scale Up Sydost/VD Kalmar Science Park
Cecilia Johansson, Senior advisor, Tillväxtverket
Anna-Lena Cederström, Utvecklingsdirektör Region Blekinge

14:10

Main hall, Brinova Arena Karlskrona

Hur skapar vi förutsättningar för innovation och det smarta samhället?

Medverkande paneldebatt :
Kajsa Hedberg, VD Swedish Incubators & Science Parks
Maria Rosendahl, Chef Kompetensförs. & Innovation,Teknikföretagen
Pia Sandvik, VD RISE
Peter Strömbäck, Generaldirektör PRV
Anne Lidgard, Senior Advisor Vinnova
Olof Bjurö, Chef Digitaliseringsavdelningen, PTS

14:40

Food Court, Brinova Arena Karlskrona

FIKA

15:20

Main hall, Brinova Arena Karlskrona

Hur kan exponentiell teknikutveckling bidra till ett smartare samhälle? Claudia Olsson, Inspirationstalare

Strategisk rådgivare och utbildare inom teknikutveckling. Utsedd till ung global ledare av World Economic Forum och en av Europas främsta ledare under 40 år.

16:20

Main hall, Brinova Arena Karlskrona

Det smarta samhället växer fram globalt, vilka möjligheter och hot skapas? 

Del 1: Rapport från Washington DC: vad händer med politik, innovation och handel i USA just nu och hur påverkar det oss?
Medverkande: Henric Johnson, Innovations- och forskningsråd, Svenska Ambassaden i Washington.

Del 2: Paneldebatt
Medverkande: 
Lena Miranda, styrelseordf., Swedish Incubators & Science Parks
Johanna Sabel, Business Sweden
Anne Lidgard, Senior Advisor Vinnova

16:50

Main hall, Brinova Arena Karlskrona

Summering av första dagen

18:00

Borgmästarekajen

Skärgårdsbåtar avgår till kvällsaktivitet

Båtar går från Borgmästarekajen som ligger i direkt anslutning till Scandic Karlskrona. Tänk på att klä dig varmt inför kvällen och medtag legitimation. Läs mer om praktiska detaljer inför kvällen under "Programmets mötesplatser" på Praktiskt

19:00 MIDDAG PÅ REPSLAGARBANAN

19:00

Repslagarbanan

Trerätters middag, nätverkande och
prisutdelning ÅForsk Entreprenörsstipendium

På Lindholmen inne på gamla varvsområdet ligger den kanske mest dolda och oupptäckta delen av världsarvet i Karlskrona – Repslagarbanan. Byggnaden som uppfördes på 1690-talet, är en av Karlskronas äldsta bevarade byggnader och Sveriges längsta träbyggnad. Den är i stort sett oförändrad sedan uppförandet. Här tillverkades alla typer av tågvirke för seglande örlogsfartyg fram till början av 1960-talet. Sveriges Innovationsriksdag har fått förmånen att vistas i byggnaden under en del av konferensen. Tänk på att Repslagarbanan kan vara kylig, så klä dig varmt inför middagen. Eftersom byggnaden ligger på militärt område behöver du också tänka på att ta med dig giltlig legitimation (svenskt pass, ID-kort eller körkort) under kvällen. Läs mer om praktiskt inför kvällen.

22:00

Repslagarbanan

Hemresa med buss till Scandic Karlskrona

22:30

Scandic Karlskrona

Möjlighet till fortsatt mingel

Den 9 maj inleds med tre parallella spår.

09:00

Rydows Bazar, Borgmästaregatan 17

Parallellt spår 1: Att arbeta med utmaningsdriven innovation för att lösa samhällsutmaningar

Vilka är de viktigaste insikterna om det smarta samhället och rollen för science parks och inkubatorer? Vad ska vi göra konkret när vi kommer hem efter SIR? Vilka initiativ och förutsättningar behöver vi för att kunna bidra till det smarta samhället?

1. Inledning
Anders Cronholm, Blekinge Business Incubator
2. Från utanför till internet
Anders Franzén, Post- och telestyrelsen
3. Optimering av innovationssystemets resurser via samverkan
Pär Börell, Västerås Science Park
4. Utmaningsdriven innovation tillsammans med FN
Mia Rolf, Ideon Science Park
5. Samverkan för smarta teknik- och branschöverskridande lösningar
Magnus Bergendahl, Sahlgrenska Science Park
6. EM Power - idéer som leder till energieffektivisering
Anna Nyström, Blekinge Business Incubator; Tim Åkesson,
Enzo Seiholm och Niklas Ek, Servata Joule

7. Workshop
Carina Augustsson, Blekinge Business Incubator

09:00

Breakout hall, Brinova Arena Karlskrona

Parallellt spår 2: Ökad innovation och konkurrenskraft genom gränsöverskridande samarbeten – regionalt, nationellt och internationellt

Hur skapar vi varaktiga hållbara samarbeten? Hur ser vi alla parters behov och kan skapa värden för alla medverkande? Hur överkommer vi kulturella och språkliga barriärer mellan olika organisationer?

1. Inledning
Niclas Melin, NetPort Science Park och Anders Persson, RISE
2. RISE som resurs i gränsöverskridande samarbeten
Anders Persson, RISE
3. Internationellt utbyte för utveckling och spridning av stöd till nytänkande, hållbara produkter för konsumenter
Jenny Schmitz Jakobsson, Innovatum och Filip Tideman, Johanneberg Science Park  
4. Intersective Innovation – branschöverskridande samarbeten och öppen innovation för SMEs 
Anna Mård, Piteå Science Park  och Erik Ronne, RISE Open Innovation
5. Därför ska inkubatorer och science parks jobba med social innovation
Erika Augustinsson, Mötesplats Social Innovation, Malmö Universitet  
6. Workshop – del 1
7. Ett samtal om gränsöverskridande samarbete
- Utmaningar och framgångsfaktorer
- Organisationens viktigaste bidrag i gränsöverskridande samarbeten 
- Värden och funktioner science parks och inkubatorer tillför i gränsöverskridande samarbeten 
Anders Persson, RISE; Charlott Galant, PRV; Anders Bohman, Business Sweden och Petra Dalunde, Kista Science City  
8. Workshop – del 2

09:00

Main hall, Brinova Arena Karlskrona

Parallellt spår 3: Samverkan som möjliggörare för en smart industri 

Vad är nyckelfaktorerna till en hållbar testbädd? Gammalt möter nytt – hur för vi samman industri med nya aktörer för en smartare industri? Hur får vi fysiskt och digitalt att samspela?

1. Inledning
Jakob Lindvall, SISP och Maria Rosendahl, Teknikföretagen
2. Teknikföretagen – Branschens syn på behoven av samverkan som möjliggörare för en smart industri
Maria Rosendahl, Teknikföretagen
3. Forest Business Accelerator – Hur vi korsbefruktar skog med digitalisering och därigenom låter en traditionellt stark skogsindustri växa in i andra nya branscher och samtidigt bidra till ökad hållbarhet.
Matts Nyman, Bizmaker; Gun Blom Lundgren, IBM; Magnus Viström, SCA; Jonas Joelsson, RISE
4. Sandbacka Pure Power – samverkan för transformationen mot det fossiloberoende samhället med förnybara energikällor och emissionsfria transportsystem
Malin Rogström, Sandbacka Science Park; Anders Lundell,
Sandvikens kommun
5. Workshop – del 1
6. Fysiska och digitala plattformar för utveckling av innovationer – en metod för samarbete mellan fysiska och digitala testbäddar som bidragit till ökad innovationshöjd och förädling av idéer
Ulrika Malmqvist, Movexum; Anna Fjällström, Future Position X
7. Test-arena Blekinge – en möjliggörare för innovation, utveckling och test av nya varor och tjänster i samverkan mellan företag och offentliga aktörer
Helena Olá, Ericsson; Anders Claesson, Saab Kockums;
Lars G Carlsson NKT

8. Workshop – del 2

11:10

Food Court, Brinova Arena Karlskrona

fika

11:50

Main hall, Brinova Arena Karlskrona

Hur utvecklar vi innovationssystemet för att möjliggöra och fånga det smarta samhällets möjligheter? 

Paneldebatt 1 Medverkande:
Fredrik Hörstedt, Chalmers
Johan Lilliecreutz, FUHS
Anders Franzén, PTS
Charlotte Galant, PRV
Anders Persson, RISE

Paneldebatt 2 Medverkande:
Anders Bohman, Business Sweden
Andreas Larsson, BTH
Erika Augustinsson, Mötesplats Social Innovation
Kajsa Hedberg, SISP

12:40

Main hall, Brinova Arena Karlskrona

Hur skapar vi miljöer där innovation och smartare samhälle kan växa fram? Tobias Degsell, inspirationstalare

Tobias är expert på kreativitet, lärande och Nobelpristagare. Han hjälper företag och organisationer över hela världen att tänka och agera nytt.

13:40

Main hall, Brinova Arena Karlskrona

Summering och avslutning av #SIR19

14:00 LUNCH – STANNA ELLER TA MED