En design för smarta människor

Günther Mårder

Tillväxt sker där smarta människor vill vara. Hur skapar man attraktivitet för de människor som går före och tänker annorlunda? Företagare och entreprenörer är utmärkta exempel på personer som ofta går före, och förverkligar sina idéer. Liksom ordet företagare antyder så företar de sig något, de ser möjligheter där andra ser problem – och fungerar inte sällan som en motor för att skapa många av de delar i ett samhälle som attraherar smarta människor.

Attityd en nyckelfaktor

För att locka till sig smarta människor behöver man skapa bästa tänkbara förutsättningar för deras verksamhet och deras intressen – för att de ska vilja slå rot och gro på den platsen. Ett gynnsamt företagarklimat är en viktig del, men det handlar också om regeringens och kommunens attityd och syn på ny teknik och nya innovationer, och hur man aktivt skapar en möjligheternas miljö.

Sverige som föregångare

Vad tror du hade hänt om Sverige hade skapat det överlägset bästa företagarklimatet i världen? Där det hade varit enkelt att interagera med nödvändiga myndigheter, där de bästa förutsättningarna för företagsfinansiering finns?

Vad tror du hade hänt om Sverige, med utgångspunkt i vår statsminister, fattade beslutet att Sverige skulle bli det första landet i världen som fullskaligt accepterar tillämpning och testning av självkörande teknik? Vilket land tror du att världens utvecklingsbolag inom det här forskningsfältet skulle förlägga sin verksamhet till? Bolagen väljer så klart platser där regleringarna är som mest generösa. Regioner med generösa regleringar har en större sannolikhet att attrahera de människor som kan leda oss in i en ny generation av transporter. Som ett exempel.

Designa samhället där människor möts

Vi vill skapa smarta idéer, samhällen och städer. Det är viktigt att ha i åtanke att de flesta utvecklingssprång dock inte sker av en ensam person som kommer på en briljant idé. De föds när människor från olika bakgrunder med olika kunskaper kombinerar sina idéer med varandra. Där hittar vi också idéerna som ligger till grund för det smarta samhället.

Om vi nu vet att det är människor som skapar tillsammans med människor måste vi förstå att bygga ett samhälle där människor med olika bakgrunder och kunskaper möts. Det är elementärt för förståelse och respekt för varandra att para kunskaper från miljöer som av samhället har designats så att man inte möts. Hur ofta kommer till exempel småföretagare i kontakt med spjutspetsen inom akademin? Vi har designat kluster och miljöer som känns verklighetsfrämmande för småföretagaren. När vi börjar utforma våra samhällen på andra sätt kan vi därifrån gå till affärsnytta, utveckling och idéer.

Efterlyser politiskt mod

Vad tror du hade hänt om Sverige var det land var bäst på att tillvarata människors fulla potential, när det gäller såväl sociala som ekonomiska värden? Jag tror att vi alla med enkelhet kan se det grundrecept som behövs för att lägga grunden till det smarta samhället vi vill leva i. Det kräver ett oerhört politiskt mod för att ta sikte mot den målbild som idag är ganska avlägsen – men det är viktigt att en sådan viljeinriktning stöds av både akademin och näringslivet.

Hur kan vi få politik, näringsliv och akademi att gå hand i hand för att driva på utvecklingen? Om det här vill jag gärna fortsätta diskutera under Sveriges innovationsriksdag, både på scen och i de små mötena på plats.

Günther Mårder, vd på Företagarna

Fler inlägg