Patent- och registreringsverkets generaldirektör Peter Strömbäck inför Sveriges innovationsriksdag

Veronica Söderström

Patent- och registreringsverket arbetar med nya idéer i teknikens och utvecklingens framkant för att stärka Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. PRV medverkar i Sveriges Innovationsriksdag 2019. Vi ställde ett par frågor till honom inför årets konferens.

Varför och hur deltar ni på SIR 2019?

– PRV har regeringens och riksdagens uppdrag att långsiktigt främja tillväxten samt stärka innovationsförmågan och konkurrenskraften i hela landet. Vårt deltagande bygger på en stor tilltro på samhälle, akademi och näringsliv som en viktig del i att leverera på uppdraget och i detta är Innovationsriksdagen en viktigt samlingspunkt. Där kan PRV samverka med andra aktörer för att ge svenska entreprenörer och innovativa företag och universitetsnära projekt bästa förutsättningarna för att lyckas. Vi vill, genom att öka företagens insikt och förmåga att omsätta immateriella tillgångar bidra till ett kreativt och informationskraftigt samhälle.

Hur ser ni på Inkubatorer och Science Parks?
– Sveriges Inkubatorer och Science Parks har en viktig uppgift att både förvalta och utveckla en miljö för entreprenörskap, innovation och tillväxt.

Finns det några områden där ni skulle vilja arbeta med Inkubatorer och Science Parks?
– PRV samverkar gärna med Sveriges alla Inkubatorer och Science Parks för att kunskapshöja systemet och företagen när det gäller hantering av immateriella tillgångar och uppmärksamma möjligheten att nyttja immaterialrättsinformation. PRV vill rusta företag och organisationer för öppen innovation och samarbeten med bibehållen kontroll över immateriella tillgångar. Vi har en stor tilltro till det vi kallar patentinformation, det vill säga den information som återfinns i alla världens publicerade patentansökningar och patent samt de tillhörande databaserna. Det borde vara en kunskapskälla med stort användningsområde för de bolag som utvecklas i Inkubatorer och Science Parks.

Hur ser ni på utvecklingen av smarta samhällen?
– En naturlig och samtidigt nödvändning utveckling! Ett smart samhälle tar hand om sina tillgångar, använder de verktyg som finns tillgängligt och samverkar. Vi behöver smarta samhällen för att klara Agenda 2030-målen. Vi måste alla bidra med expertis och kompetens för ett Sverige som världens mest innovativa land.

Bedriver ni själva utvecklingsprojekt inom området?
– Vi ser att immaterialrätt och immateriella tillgångar är kritiska frågor för all utvecklings och entreprenörs arbete. Särskilt när man arbetar flera parter i samverkansprojekt. Det arbetar vi på PRV kontinuerligt för.

 

 

Fler inlägg