Sverige ska vara ett attraktivt land för företagande

Emanuel Alvarez

Teknikföretagen, arbetsgivar- och branschorganisation för drygt 4000 svenska teknik- och industriföretag, är en stor och viktig aktör för svensk näringslivsutveckling. Maria Rosendahl chef för kompetensförsörjning och digitaliseringsfrågor berättar hur hon ser på samarbetet med Science Parks och inkubatorer och varför årets tema – utvecklingen av det digitala samhället – är av stort intresse.

– Vårt uppdrag är att ge medlemsföretagen bästa möjliga konkurrensförutsättningar så att de ska kunna bedriva verksamhet i Sverige. Vi gör det genom påverkan inom områden som handel, hållbarhet och kompetensförsörjning. 

Sverige står inför en tid av oanade möjligheter. Ny teknik och nya affärsmodeller kommer att ge oss verktygen för att tackla vår tids stora utmaningar. För att ta vara på dem måste vi fokusera på hur vi stöder innovation och utveckling som säkerställer att den svenska teknikindustrin även i framtiden kan leverera lösningar på svårlösta problem.

Arbetet sker framför allt inom fyra viktiga områden:

– För att klara kommande samhällsutmaningar behöver Sverige vara ett av världens mest attraktiva land för talanger inom teknik. Det svenska utbildningssystemet måste stärkas inom en rad områden men Sverige behöver också aktivt arbeta för att välkomna internationell arbetskraft.

– För att möta den pågående kompetensväxlingen har högskolan en avgörande roll. Högre utbildning i Sverige behöver utvecklas i takt med näringslivets och samhällets långsiktiga behov.

– EU-medlemskapet är helt nödvändigt för Sverige. EU:s inre marknad är vår enskilt största handelspartner, och en försämring av handelsförutsättningar skulle innebära stor skada för svenska företag, jobb och skatteintäkter.

– Digitaliseringens snabba utveckling ställer krav på hur vi förhåller oss till möjligheterna med den nya tekniken. Det finns ett ökat behov av att få fram bättre säkerhetslösningar samt inriktning och regler för hur vi ska styra den nya teknikens möjlighet till intelligens. 

Teknikföretagen deltar sedan några år tillbaka på Sveriges innovationsriksdag eftersom det är en viktig källa till kunskap och nätverkande. Årets tema är aktuellt och intressant för Teknikföretagen. Utvecklingen av digitala svenska samhällen kan fungera som en affärsmotor som sprider företagens lösningar och den svenska modellen snabbare internationellt. Sverige ska ha ett gott rykte och vara ett attraktivt land för företagsamhet.

– Vi ser positivt på det svenska främjandesystemet. SISP är en viktig organisation för svensk innovationsutveckling och en viktig samtalspart för oss, inte minst vid innovationsupphandlingar. Vi har många Tech bolag och startups i vår organisation. Många företag känner inte till det regionala stöd som erbjuds hos svenska Science Parks och inkubatorer. Vi vill att våra medlemsföretag ska se dem som en naturlig knytpunkt och utvecklingsarena. Vi ser tydliga vinster i att arbeta mer tillsammans för att tillgodose företagens olika behov. Det finns en del att göra för att nå ut med information till företagen och tillsammans kan vi göra det bättre.

Maria Rosendahl
Chef för kompetensförsörjning och digitaliseringsfrågor, Teknikföretagen 

Fler inlägg