Det är nu det händer

Lena Miranda

1997 fick jag min första mobiltelefon, en Ericsson-telefon. Liten och smidig, som gjorde mitt liv mer mobilt. När smartphones introducerades kring 2007, var vi tidiga med att skaffa iPhones på vårt företag, och vår distribuerade organisation fick utrymme att växla upp genom digitala lösningar.

I dag är dessa redskap självklara för oss, och våra barn föddes uppenbarligen med telefonerna fastklistrade i handen.

I dag skulle vi känna oss mer eller mindre funktionshindrade utan och världen skulle kännas rätt svårnavigerad. 2017 var året när jag opererade in ett chip i min hand, som ytterligare tillför en spännande känsla av vad framtiden kan erbjuda i form av nya applikationer och tjänster i det smarta samhället.

Teknikutvecklingen sker exponentiellt. I dag kan vi göra i princip vad som helst. Frågan är bara vad vi vill göra.

Tekniken innebär gott om möjligheter, men också en hel del utmaningar. Polariseringen i världen stänger gränser, som får långtgående konsekvenser för såväl utveckling som för framtida fred och säkerhet. Avancerad it-teknik möjliggör för cyberattacker och det har blivit kännbart att våra samhällen är rätt sårbara, när skyddet inte är tillräckligt. Men, på många håll går utvecklingen i världen i rätt riktning. Barnadödligheten minskar, vi lever allt längre – och färre människor än någonsin lever i fattigdom.

I Sverige bär vi på ett generellt positivt förhållningssätt till framtiden. Det är Rosling-effekten säger vissa. Och den har nu övergått i Greta-effekten. Ingen av oss går längre fri från hållbarhetsdiskussionerna. De har trängt in på djupet hos oss alla. Långt borta är diskussionerna om horisontella kriterier.

Allt fler företag börjar rikta blickarna mot FNs globala hållbarhetsmål, för de inser att alla måste vara med och bidra till att utveckla en långsiktigt hållbar värld. Att vi ska vara jämställda, representera mångfald och hållbarhet börjar bli en del av allt fler bolags DNA; framför allt om de vill vara konkurrenskraftiga i framtiden – och attrahera kunder såväl som medarbetare.

Smarta lösningar för våra framtida samhällen börjar sätta sig på olika håll i vårt avlånga land. Högt upp på regeringens agenda står säkrad livsmedelsförsörjning, framtidens life science-lösningar och omställningen till förnyelsebar energi. Och här finns det gott om lösningar.

Med hjälp av blockchain kan vi följa matens ursprung, med hjälp av sensorer och magnetkameror kan vi prediktera hälsa och välmående – hos både människor och djur. Hur människor vill bo och verka i framtidens stadsdelar kan vi följa i Living labs – och i innovationstävlingen ”A challange from Sweden” har vi nyligen sourcat in 275 fräscha mobilitetsidéer från hela världen, som nu ska testas och verifieras inför marknadsintroduktion. Sverige jobbar också hårt för att möta kraven på energiomställning. Stora bolag liksom små och växande bidrar alla med nya lösningar, som minskar koldioxidutsläppen.

Tillsammans gör vi skillnad och visar vägen mot ett globalt hållbart samhälle.

Vad kan då Science Parks och inkubatorer spela för roll i denna framtida utveckling?

I våra svenska innovationsmiljöer samlas det kunskapsintensiva och innovativa näringslivet. Genom innovationsprocesser som börjar inom akademin, knoppas idéer av som har potential att kommersialiseras. Nya företag startas, och vissa av dem får en flygande start genom Här inkubatorernas affärsutvecklande processer för att snabbare få en stabil grund, tillväxtföretagen, våra scaleups – som kommit en bit på väg och behöver accelerera sin tillväxt genom rätt förutsättningar på den svenska marknaden.

Här byggs nationella processer fram genom bland annat projektet Swedish Scaleups i nära samarbete med ALMI, Business Sweden, RISE och fler aktörer, som kan komma fler regioner till nytta.

Inom projektet Ignite skapas en nationell arena för samverkan mellan storbolag och startups – snart kanske även mellan offentliga verksamheter och startups.

I flera av våra miljöer samlas internationella utvecklingsbolag som söker närhet till forskning och utbildning vid våra lärosäten. Här kan våra innovationsmiljöer också nyttjas som landningsplatser för internationella talanger liksom för utländska etableringar. På regional nivå omsätts smarta specialiseringsagendor till operativa kluster och innovationsinitiativ som Vinnväxtprogram och iHubs.

Tillsammans utgör vi en stor potential för att lyfta vårat innovativa näringsliv till nästa nivå. Våra miljöer andas innovation och nytänkande. Här sker transformationen av vårt näringsliv – och här testas och kvalitetssäkras nya produkter och tjänster.

Ska vi vara föregångare för transformation ska vi kanske även utmana våra egna beteenden – inte minst när det kommer till att leva hållbart.

Våra fysiska parker är perfekta testbäddar för framtidens mat, minskat matavfall, nya mobilitetslösningar, minskad energianvändning och många andra lösningar för framtidens smarta och hållbara samhällen.

Game on!

Lena Miranda är styrelseordförande i Swedish Incubators & Science Parks och vd för Science Park Mjärdevi

Fler inlägg