Teknisk och mänsklig utveckling i det smarta samhället

Sveriges Innovationsriksdag 2019 närmar sig. Huvudtalare Claudia Olsson bjuder på en trendspaning inom konferensens tema – smarta samhällen. Kontinuerligt tekniskt och mänskligt lärande utgör en viktig utmaning och möjlighet.

Teknikutveckling som blir allt viktigare att följa
Ett område som intresserar oss i synnerhet är "affective computing" även kallat "people-literate-technologies" det vill säga teknik som är inriktad på att kunna förstå och läsa av oss människor. Den lär sig känna igen våra röster, ansiktsuttryck och till och med känslor. Utvecklingen inom området innebär att interaktionen människa-maskin förbättras och att samspelet kan bli än mer intuitivt. Samtidigt väcker utvecklingsområdet helt nya frågor. Ska vi utveckla teknik som kan påverka våra beslut och vårt beteende genom att tala till oss i ett visst tonläge? Hur mycket av våra känslor vill vi att tekniken ska kunna förstå?

Det smarta samhället ställer krav på ledarskap och lärande
Ett smart samhälle och en mer uppkopplad värld med snabb teknikutveckling förutsätter att vi människor utvecklar våra färdigheter och kunskaper. Vi måste inse att digital transformation inte är ett separat tidsbegränsat skeende, utan en kontinuerligt pågående process som ställer krav på ett mer aktivt arbete med kontinuerligt lärande. På ledningsnivå krävs i de flesta organisationer ett nytt perspektiv på hur man leder i en nätverkade värld och i digitala ekosystem. Detta arbetar vi mycket med i våra ledarprogram på Stellar Capacity.

Kulturförändringar och nya sätt att arbeta
Den främsta utmaningen vi ser brukar ligga i att få till en kulturförändring som möjliggör nya sätt att arbeta samt nya sätt att interagera och att skapa värde. Vi människor är i grunden nyfikna och öppna för att ta till oss ny kunskap. Det gäller att ta vara på denna drivkraft och skapa system som möjliggör vårt naturliga upptäckande och lärande även inom det digitala området.

Claudia Olsson
Founder & CEO, Exponential AB
Young Global Leader, World Economic Forum

Fler inlägg