SAVE THE DATE!

Förkonferens den 7 maj, Karlshamn

Sveriges Innovationsriksdag 8-9 maj, Karlskrona

VÄLKOMMEN TILL SVERIGES INNOVATIONSRIKSDAG I BLEKINGE

#SIR19

Inför #SIR19