Cirkulär
Ekonomi
10-11 April 2018 | Borås | #SIR18

Be there or be square

Är Västra Götalandsregionen bäst i Sverige på smart specialisering? Vad är #fashtech? Hur ser inkubation ut 2028? Vad är socialt entreprenörsskap och hållbara affärsmodeller? Hur blir startups till scaleups? Kan politikerna snacka cirkulär ekonomi?

Om Sverige ska bli världens mest effektiva ekosystem för innovation så behöver vi tänka utanför boxen.

2018 antar nya former. Ses 10-11 april i Borås.

Arrangörer

Powered by Snowfire