Om Sveriges Innovationsriksdag

Sveriges Innovationsriksdag är den svenska branschföreningen Swedish Incubators & Science Parks årskonferens. Sedan 2011 samlas kärnan av Sveriges nationella och regionala aktörer från politik, näringsliv, akademi och samhälle – de som arbetar med att främja och stärka innovation och näringslivsutveckling för att utveckla branschen och policies med utgångspunkt i aktuella samhällsutmaningar. Sveriges Innovationsriksdag har de senaste åren utgått från utmaningar som cirkulär ekonomi, digital transformation och innovations- och konkurrenskraft. Temat för Sveriges Innovationsriksdag 2019 är Smart Society och arrangeras i Blekinge.

Sveriges Innovationsriksdag 2019
Årets upplaga hålls i Sveriges sydligaste och soligaste skärgård, där industriell, teknisk och digital utveckling har bidragit till framgångsrikt entreprenörskap, banbrytande innovation och gränslös samverkan i över 300 år. Med en globalt topprankad högskola inom programvaruteknik, hållbar utveckling och forskning inom mjukvaruteknik.

Under årets upplaga ställer vi oss frågan hur vi tillsammans kan bidra till utvecklingen av det smarta samhället. Med människans och planetens behov av en socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbar utveckling i centrum – i det analoga och digitala, det virtuella och fysiska.
 
Hur kan samhälle, akademi och näringsliv samverka för att främja och driva utvecklingen mot ett smartare samhälle samtidigt som vi når de globala hållbarhetsmålen? Hur kan vi med entreprenörskap, näringslivsutveckling och innovationer bidra till en ökad delaktighet i samhällets utveckling?

Genom kunskapsdelning och smart samverkan kan vi ta oss bortom organisatoriska, ekonomiska, tekniska och kunskapsmässiga begränsningar och säkerställa att Sverige tar en ledande position i den globala utvecklingen av smarta samhällen.

För den som har drömmar och visioner, finns det alltid nya möjligheter att finna bortom horisonten.